სიახლეები
უკან სიახლეებში

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის მიერ ინიცირებული პროექტი აშშ-ის საელჩოს „დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის“ გამარჯვებული გახდა.

პროექტი მიზნად ისახავს მენეჯმენტის საშუალო რგოლის განვითარებას, კათედრების ხელმძღვანელების გადამზადებას ლიდერობასა და მენეჯმენტში, კათედრების სისტემის გაძლიერებას.პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სასწავლო რესურსების პირველი კრებული კათედრის ხელმძღვანელებისთვის, რომელიც როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.