გუნდი

ავთანდილ აბდუშელიშვილი

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

ბიო

გია მურღულია

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბიო

გიორგი ჩავლეიშვილი

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბიო

თამარ კაპანაძე

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბიო

არჩილ სუმბაძე

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბიო