პროექტები
უკან პროექტებში

დისტანციური სწავლების მართვის სახელმძღვანელო უკვე ხელმისაწვდომია

დისტანციური სწავლების მართვის სახელმძღვანელოზე  მუშაობა დასრულდა. საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის სახელმძღვანელოების გადაცემის პროცესი უკვე დაწყებულია.